Zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost team agency s.r.o., se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ 02137186, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 80332 (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu, IČ a DIČ v případě firemních zakázek. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem reklamních a produkčních služeb a Správce je bude zpracovávat po dobu 5 let.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu agentura@teamagency.com nebo dopis na adresu společnosti team agency s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

- Obchodní společnost mmmusic s.r.o.., se sídlem Klepačov 235, 678 01 Blansko, IČ 04740572, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně v oddíle C, vložce 91665, jako poskytovatel marketingových služeb.

- A dále za účelem zpracování objednávky dopravci a účetní kanceláři s nimiž máme smluvní vztah chráněný smlouvou včetně smlouvy o zpracování osobních údajů.

- Případně další společnosti, jejichž služby zatím Správce nevyužívá.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.

Kontaktujte nás